دستگاه ليزر با طول موجهاي الكس-ديود

 

لیزر لیپولیز (پیکرتراشی لیزری)

 

لیزر کم توان THOR LX2